Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

mistral-rtv.pl
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
obowiązujące od 01.01.2023 r.
 

 

I. Postanowienia Ogólne

1.      Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę Mistral Polska Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 39B, email: esklep@mistral-rtv.pl, nr tel: 91 483 73 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189662, posługującą się numerem NIP 8561639152 i REGON 812004400.

2.      Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym mistral-rtv.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a Mistral Polska Sp. Jawna zwaną dalej Sprzedawcą.

3.      Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym mistral-rtv.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl lub kupująca na tych stronach www bez rejestracji. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4.      Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Mistral Polska Sp.Jawna jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży
 

6.      Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego mistral-rtv.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

7.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym mistral-rtv.pl/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

8.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

9.      Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.mistral-rtv.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

10.    Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego mistral-rtv.pl.

11.    Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

o    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

o    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

o    w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu

o    gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

12.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.


III. Realizacja zamówienia
 

30.    Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Zamówienie w sklepie internetowym mistral-rtv.pl można dokonać dokonując procesu rejestracji lub pomijając go, każdorazowo zamówienie wymaga jednak zapoznania się i akceptacji regulaminu.

31.    Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

32.    Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

33.    Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

o    wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Mistral Polska Sp.Jawna i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883), a po 25 maja 2018 zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

§  realizacji umowy przez Sprzedającego,

§  informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep mistral-rtv.pl, jeśli klient wyraził na to zgodę

o    powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego mistral-rtv.pl,

o    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

34.    W celu zakupu produktów w sklepie internetowym mistral-rtv.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

35.    Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

36.    Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail. 


IV. Dostawa
 

41.    Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym mistral-rtv.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

42.    Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. lub Pocztę Polską S.A.

43.    Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy Mistral Polska Sp. Jawna, przy Al. Powstańców Wlkp. 39B, 70-111 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

44.    Koszt dostawy produktów zakupionych przez serwis Allegro.pl może być różny w zależności od aukcji (zawsze jest podany w treści danej aukcji). Natomiast koszt dostawy zakupionych produktów przez stronę mistral-rtv.pl powinien być zgodny z poniższą tabelą:

Pocztex Poczta
- przedpłata

16 zł

Koszt przesyłki podany jest wraz z kwotą ubezpieczenia - paczki każdorazowo są ubezpieczane do wielkości wartości zamówienia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia taśm firmowych, kompletność otrzymanego towaru należy sprawdzić w obecności kuriera. W razie stwierdzenia braków należy sporządzić protokół (jest on jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletności towaru).
Przesyłki docierają do adresata zwykle następnego dnia po nadaniu. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, zostaniesz poinformowany o tym fakcie i związanym z tym ewentualnym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

Pocztex Poczta - pobranie

19 zł

Przesyłka kurierska
- promocja

0 zł

Przesyłka kurierska
- przedpłata

15 zł

Przesyłka kurierska
- pobranie
18zł

Odbiór osobisty

0 zł

 Tabelę z kosztami wysyłki staramy się aktualizować na bieżąco. Jednak w sytuacji gdy cena dostawy w niniejszym regulaminie jest różna z ceną podaną w koszyku podczas składania zamówienia, to zawsze wiążąca jest cena widniejąca w koszyku klienta.

45.    Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

46.    W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

47.    W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DPD odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

48.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem  https://www.mistral-rtv.pl/kontakt (Do wiadomości: Biuro Obsługi Klienta) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej DPD https://zgloszenia.dpd.com.pl/ .

49.    Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem https://www.mistral-rtv.pl/kontakt (Do wiadomości: Biuro Obsługi Klienta) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.


V. Prawo do odstąpienia od umowy

54.    Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Mistral Polska Sp.Jawna (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Mistral Polska Sp. Jawna umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mistral-rtv.pl

55.    Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest w dziale "Reklamacje i Zwroty": http://mistral-rtv.pl/reklamacje-i-zwroty

56.    Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

57.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

o    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

o    zawartej w drodze aukcji publicznej;

58.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

59.    Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym www.mistral-rtv.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

60.    Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

61.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

62.    Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

63.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

64.    Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Mistral Polska Sp. Jawna informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).


VI. Reklamacje

65.    Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

66.    W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

67.    W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej https://www.mistral-rtv.pl/pl/contact (wpisując w Temacie: "REKLAMACJA. Serwis i wsparcie techniczne").

68.    Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

69.    W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
Mistral Polska,  Al. Powstańców Wlkp. 39B, 70-111 Szczecin

70.    Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

71.    W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl